Klicka här för att lyssna på texten!

Föreningens organisation

Swedish Iranian Medical Association (SIMA) är en oberoende ideell förening som bildades 1999 i Göteborg.

Det finns så mycket information på internet om hur ideella föreningar fungerar. SIMA:s stadgar och innehållet i "föreningens organisation" har strukturerats efter att flertal olika källor har studerats. Syftet med dessa sidor är att svara på förekommande frågor och informera våra medlemmar om de olika arbetsfördelningar och ansvar som finns i SIMA.

Föreningsstämma

Högsta beslutande organ i föreningen är föreningsstämman.
Ordinarie föreningsstämma ska enligt föreningens stadgar äga rum under årets första kvartal.

Vid föreningsstämman fattas bl.a. beslut om godkännande av styrelsens årsredovisning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Vid stämman utses även styrelseledamöter, revisorer samt valberedning.

Styrelse

Styrelsen består av 6 ledamöter och ansvarar för föreningens ekonomi, organisation samt förvaltning. Styrelsen jobbar med mer strategiska frågor för att utveckla föreningen på både kort och lång sikt. 

Arbetsgrupper

Delar av föreningsarbetet delegeras via arbetsgrupper vilket möjliggör för föreningens medlemmar att aktivt syssla med det de är intresserade av.

Varje arbetsgrupp har en samordnare/ansvarige som har också till uppgift att rapportera om gruppens arbete till föreningens styrelse. SIMA:s arbetsgrupper arbetar bl.a. för att:

  • Anordna vetenskapliga aktiviteter som seminarier, webbinarier, podcast, informativa möte för både unga och äldre personer. 
  • Anordna sociala aktiviteter för medlemmar som SIMA Nowruz fest, Fika med SIMA, Picknick med SIMA, etc. 
  • Hjälpa till icke-statliga organisationer (non-governmental organisations, NGO) via insamling och välgörenhet.
  • Representera SIMA på externa evenemang i samarbete med andra föreningar och organisationer. 
  • Presentera föreningen och dess aktiviteter via hemsidan, nyhetsbrev och på sociala medier.

Schematisk bild över SIMA:s organisation.