Så behandlar vi dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation, 95/46/EC) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Med anledning av detta har SIMA tagit fram en ny integritetspolicy. I denna kan du läsa om hur och varför vi sparar dina uppgifter.

  • När du blir medlem i Swedish Iranian Medical Association (SIMA) godkänner du att SIMA får spara dina personuppgifter, registrering och hantering av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning.
  • Dina uppgifter kommer aldrig användas i kommersiella syften, säljas eller överlåtas till tredje part.
  • Du har rätt att bli borttagen från vårt system (dock kan vissa uppgifter behöva sparas kopplat till bokföringen).

Behandling och syfte
När du blir medlem i SIMA samtycker du till att SIMA registrerar de personuppgifter som behövs för att SIMA ska kunna bedriva sin verksamhet och ta vara på dina intressen som medlem.
Personuppgifterna används bara inom ramen för SIMA:s verksamhet, t.ex. utskick av medlemsinformation, kallelser, seminarier, sändlistor för e-mail, nomineringar och om du kandiderar till en förtroendepost.

Personuppgifter som behandlas av SIMA
Uppgifter som registreras är namn, adress, telefonnummer/mobilnummer, e-postadress, födelsedatum och utbildning. Om ditt medlemskap upphör, dvs. om du väljer att inte förnya ditt medlemskap raderar vi dina personuppgifter efter tre år, vi sparar dock information om betalningar såsom medlemsavgiften för ekonomisk redovisning.

Vem som hanterar dina personuppgifter
Förtroendevald medlemsansvarig kan ges ansvar att hantera uppgifterna i SIMA:s medlemsregister.

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev
Personuppgifter (namn och e-postadress) samlas in vid prenumeration på SIMA:s nyhetsbrev. Uppgifterna sparas bara så länge du är prenumerant och du kan när som helst avanmäla dig som prenumerant i själva mejlet. När du avanmäler dig tas bort dina personuppgifter från sändlistan. Är du däremot medlem kommer dina uppgifter att bevaras av SIMA enligt vad som anges ovan.

I samband med att du skickar mejl till oss
Personuppgifter (namn och e-postadress) som lämnas i samband med att du kontaktar oss via vår hemsida sparas i vår mejl i tre år. Detta för att vi ska kunna besvara din/dina frågor på bästa sätt samt få en blick på vilka frågor är viktigast för våra medlemmar/besökare. Därefter raderas uppgifterna.

Dina rättigheter
Du som medlem har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur dessa behandlas och få dina personuppgifter rättade eller raderade.
Vid frågor om personuppgifter, ändringar/radering av personuppgifter eller registerutdrag kontaktar du SIMA via info-at-simagroup.org och berätta vad du vill.

Ändringar i integritetspolicyn
SIMA förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.

Uppdaterades senast: 7 juni 2018