Klicka här för att lyssna på texten!

Så behandlar vi dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation, 95/46/EC) gäller som lag i EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Med anledning av detta har SIMA tagit fram en ny integritetspolicy. I denna kan du läsa om hur och varför vi sparar dina uppgifter.

  • När du blir medlem i Swedish Iranian Medical Association (SIMA) godkänner du att SIMA får spara dina personuppgifter. Registrering och hantering av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning.
  • Dina uppgifter kommer aldrig användas i kommersiella syften, säljas eller överlåtas till tredje part.
  • Du har rätt att bli borttagen från vårt system (dock kan vissa uppgifter behöva sparas kopplat till bokföringen).

Behandling och syfte

När du blir medlem i SIMA samtycker du till att SIMA registrerar de personuppgifter som behövs för att SIMA ska kunna bedriva sin verksamhet och ta vara på dina intressen som medlem.
Personuppgifterna används bara inom ramen för SIMA:s verksamhet, t.ex. utskick av medlemsinformation, kallelser, seminarier, sändlistor för e-mail, nomineringar och om du kandiderar till en förtroendepost.

Personuppgifter som behandlas i samband med ansökan om medlemskap

Uppgifter som registreras är namn, adress, telefonnummer/mobilnummer, e-postadress, födelsedatum och utbildning. Om ditt medlemskap upphör, dvs. om du väljer att inte förnya ditt medlemskap raderar vi dina personuppgifter efter fem år, vi sparar dock information om betalningar såsom medlemsavgiften för ekonomisk redovisning.

Vem som hanterar dina personuppgifter

Förtroendevald medlemsansvarig utsedd av styrelsen kan ges ansvar att hantera uppgifterna i SIMA:s medlemsregister.

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Personuppgifter (namn och e-postadress) samlas in vid prenumeration på SIMA:s nyhetsbrev. Uppgifterna sparas bara så länge du är prenumerant och du kan när som helst avanmäla dig som prenumerant i själva mejlet. När du avanmäler dig tas dina personuppgifter bort från sändlistan. Är du däremot medlem kommer dina uppgifter att bevaras av SIMA enligt vad som anges ovan.

Du som har kontaktat oss med allmänna frågor eller synpunkter

Personuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer/mobilnummer) som lämnas i samband med att du kontaktar oss via vår hemsida sparas i fem år. Detta för att vi ska kunna besvara din/dina frågor på bästa sätt samt få en blick i vilka frågor som är viktigast för våra besökare. Därefter raderas uppgifterna.

Förtroendevald medlemsansvarig utsedd av styrelsen kan ges ansvar att hantera inkomna frågor via e-post och andra digitala plattformer såsom Facebook, Instagram och Linkedin. SIMA behandlar dessa frågor med stor respekt för personlig integritet.

För medicinska frågor och rådgivning

SIMA omfattas inte av sekretess och kan därför inte svara på frågor om medicinsk rådgivning via våra digitala plattformar. Vi kan heller inte ge allmän information om hälsa och sjukdomar. Vi kan däremot försöka hjälpa dig hitta rätt vårdgivare i vården.

(Kom ihåg att det är vårdcentralen som hjälper dig i första hand. På vårdcentralen arbetar personal från många olika yrkesgrupper, som läkare, sjuksköterska, barnmorska, sjukgymnast, kurator, psykolog och dietist. På varje vårdcentrals hemsida får du information om vilka yrkesgrupper som finns på just den vårdcentralen. För läkemedelsrådgivning är det bäst att vända sig till apoteket eller vårdcentralen.)

Du som besöker vår hemsida

När du besöker vår webbplats sparar vi anonym information om ditt besök. Till exempel för vi statistik över vilken typ av enhet och vilken webbläsare som våra besökare använder samt vilka sidor inom SIMA:s hemsida de besöker. Informationen lagras med hjälp av så kallade cookies (läs mer om den här).

Dina rättigheter

Du som medlem har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur dessa behandlas och få dina personuppgifter rättade eller raderade.
Vid frågor om personuppgifter, ändringar/radering av personuppgifter eller registerutdrag kontakta SIMA via .

Ändringar i integritetspolicyn

SIMA förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.

Uppdaterades senast: 1 februari 2020