Klicka här för att lyssna på texten!

5 Goda skäl att vara medlem i SIMA

1. Som medlem får du tillgång till ett professionellt nätverk med liknande bakgrund, värderingar och ambitioner.

2. Du får ta del av de olika aktiviteter som SIMA anordnar bl.a. delta i SIMA:s vetenskapliga webbinarier, podcast och fritidsaktiviteter.

3. SIMA är en demokratisk förening. Den drivs av engagerade volontärer som verkar för utveckling av föreningens verksamhet. SIMA följer offentlighetsprincipen och eftersträvar transparens. Medlemmarna får aktuell information om föreningens arbete via vårt nyhetsbrev och sociala medier.

4. SIMA värdesätter och tar tillvara medlemmars idéer och åsikter. Som medlem i SIMA kan du också vara med och påverka din förening genom att kandidera dig till ledningen eller starta en arbetsgrupp i den fråga du anser viktig eller intressant. Du kan planera sammankomster inom gruppen och diskutera framtidsplaner.

5. Sist men inte minst, kommer du i kontakt med andra persisktalande via SIMA, vilket i sig är en grund för att bygga en ideell förening baserad på gemenskap och tillhörighet. Dessutom firar vi Nouruz tillsammans i en trygg och familjär miljö.

 

Vem kan bli medlem i SIMA?

Föreningen är öppen för alla fysiska personer som har fyllt 18 år och är bosatta i Sverige.
Ansökan av medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Det finns fyra olika typer av medlemskap i SIMA:

I) Ordinarie medlemskap
Den som har fyllt 18 år, är yrkesverksam inom medicin, biomedicin, paramedicin eller tandvård och är bosatta i Sverige. Medlemsavgiften är 300 kronor per kalenderår.

II) Pensionärsmedlemskap
Den som har varit yrkesverksam inom medicin, biomedicin, paramedicin eller tandvård och är bosatta i Sverige. Medlemsavgiften är 150 kronor per kalenderår.

III) Studentmedlemskap
Den som har fyllt 18 år, studerar inom medicin, biomedicin, paramedicin eller tandvård och är bosatta i Sverige. Medlemsavgiften är 150 kronor per kalenderår.

IV) Stödmedlemskap
Den som studerar eller är yrkesverksam i annat än ovan nämnda kan bli stödmedlem och ta del av alla aktiviteter som SIMA arrangerar, samt deltaga i föreningens årsmöte men har ej rösträtt. Stödmedlem ska vara bosatt i Sverige. Medlemsavgiften är 200 kronor per kalenderår.

# Läs SIMA:s stadgar här.
# Läs SIMA:s integritetspolicy här.

 

Frågor?

Du kan alltid nå oss via mejlet vid eventuella frågor.