Välkommen till SIMA

Swedish Iranian Medical Association (SIMA) är en ideell förening som bildades 1999 och dess främsta syfte är att skapa ett nätverk för sina medlemmar från olika medicinska yrken.

Föreningen arrangerar vetenskapliga seminarier och sociala evenemang och på så sätt vill SIMA medverka till utbyte av professionella erfarenheter mellan sina medlemmar.

En förening bygger på medlemmarnas engagemang och intresse. Medlem i SIMA kan den vara som är intresserad av och vill stödja föreningens verksamhet.

 


 

Så här blir du medlem i SIMA

Ny medlem => Du ansöker om medlemskap i SIMA genom att fylla i vår webbansökan och sedan betala in medlemsavgiften.

I) Ordinarie medlemskap: Den som har fyllt 18 år, är yrkesverksam inom medicin, biomedicin, tandvård eller hälsovetenskap och bosatt i Sverige.

II) Pensionärsmedlemskap: Den som har varit yrkesverksam inom medicin, biomedicin, tandvård eller hälsovetenskap och bosatt i Sverige.

III) Studentmedlemskap: Den som har fyllt 18 år, studerar inom medicin, biomedicin, tandvård eller hälsovetenskap och bosatt i Sverige.

IV) Stödmedlemskap: Den som studerar eller är yrkesverksam i annat än ovan nämnda kan bli stödmedlem och ta del av aktiviteter som SIMA arrangerar, samt deltaga i föreningens årsmöte men har ej rösträtt.

 

# Läs SIMA:s stadgar här.

 


 

Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Med anledning av detta har SIMA tagit fram en ny integritetspolicy.

# Läs SIMA:s integritetspolicy här.

 


 

Frågor?

Du kan alltid nå oss via mejlet info-at-simagroup.org vid eventuella frågor .

Välkommen som medlem i SIMA!