Vad kostar det att bli medlem?

  • Medlemskapet löper per kalenderår.
  • Blir du medlem efter den 1 november gäller medlemskapet även nästkommande kalenderår.
  • Medlemskapet är giltigt först efter att medlemsavgiften kommit SIMA tillhanda.

 
Medlemsavgiften i SIMA varierar beroende på vilken typ av medlem man är.

I) Ordinarie medlemskap
Den som har fyllt 18 år, är yrkesverksam inom medicin, biomedicin, tandvård eller hälsovetenskap och bosatt i Sverige.
Medlemsavgiften är 300 kr/kalenderår.

II) Pensionärsmedlemskap
Den som har varit yrkesverksam inom medicin, biomedicin, tandvård eller hälsovetenskap och bosatt i Sverige.
Medlemsavgiften är 150 kr/kalenderår.

III) Studentmedlemskap
Den som har fyllt 18 år, studerar inom medicin, biomedicin, tandvård eller hälsovetenskap och bosatt i Sverige.
Medlemsavgiften är 150 kr/kalenderår.

IV) Stödmedlemskap
Den som studerar eller är yrkesverksam i annat än ovan nämnda kan bli stödmedlem och ta del av aktiviteter som SIMA arrangerar, samt deltaga i föreningens årsmöte men har ej rösträtt.
Medlemsavgiften är 200 kr/kalenderår.

 


 

Medlemsavgiften kan betalas till vårt Swish-nummer 1235331111 eller PlusGiro 214054-9.
Mottagare: Swedish Iranian Medical Association.

Avgiften ska betalas direkt i samband med ansökan!
Skriv ditt Fullständigt Namn i text till mottagare vid betalningen.

 


 

Vad händer om jag inte betalar medlemsavgiften?

Medlemskapet är giltigt först efter att medlemsavgiften kommit SIMA tillhanda.

Den som har ansökt om medlemskap i SIMA men försummat att betala av medlemsavgiften uteslutas ur föreningen två månader efter ansökningsdatumet.

 


 

Frågor?

Du kan alltid nå oss via mejlet info-at-simagroup.org vid eventuella frågor.