Klicka här för att lyssna på texten!

Medlemsavgift

  • Medlemskapet är giltigt först efter att medlemsavgiften kommit SIMA tillhanda.
  • Medlemskapet löper per kalenderår.
  • Blir du medlem efter den 1 november gäller medlemskapet även nästkommande kalenderår.

 

Förnya ditt medlemskap

Medlemsavgiften varierar beroende på vilken typ av medlem man är.

I) Ordinarie medlemskap
Den som har fyllt 18 år, är yrkesverksam inom medicin, biomedicin, paramedicin eller tandvård och är bosatta i Sverige.
Medlemsavgiften är 300 kronor per kalenderår.

II) Pensionärsmedlemskap
Den som har varit yrkesverksam inom medicin, biomedicin, paramedicin eller tandvård och är bosatta i Sverige.
Medlemsavgiften är 150 kronor per kalenderår.

III) Studentmedlemskap
Den som har fyllt 18 år, studerar inom medicin, biomedicin, paramedicin eller tandvård och är bosatta i Sverige.
Medlemsavgiften är 150 kronor per kalenderår.

IV) Stödmedlemskap
Den som studerar eller är yrkesverksam i annat än ovan nämnda kan bli stödmedlem och ta del av aktiviteter som SIMA arrangerar, samt deltaga i föreningens årsmöte men har ej rösträtt. Stödmedlem ska vara bosatt i Sverige.
Medlemsavgiften är 200 kronor per kalenderår.

 


 

Medlemsavgiften kan betalas till vårt Swish-nummer 123 533 1111 eller PlusGiro 214054-9.
Mottagare: Swedish Iranian Medical Association.

Avgiften ska betalas direkt i samband med ansökan!
Skriv ditt Fullständigt Namn i text till mottagare vid betalningen.

 


 

Vad händer om jag inte betalar medlemsavgiften?

Medlemskapet är giltigt först efter att medlemsavgiften kommit SIMA tillhanda. Den som har ansökt om medlemskap i SIMA men försummat att betala av medlemsavgiften uteslutas ur föreningen en månad efter ansökningsdatumet.

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen. Det kan göras genom att skicka ett mejl till e-postadress info[at]simagroup.org eller via kontakt sidan. Det vore uppskattat om medlemmen skrev i meddelandet anledningen till utträde ur föreningen. Medlemmen kan till och med ange om medlemskapet ska upphöras omedelbart eller vid en viss tidpunkt (t.ex. slutet av kalenderåret).

Om medlem inte begär utträde utan istället slutar betala medlemsavgiften trots påminnelse, får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

 


 

Frågor?

Du kan alltid nå oss via mejlet vid eventuella frågor.