SIMA:s Sommaraktivitet med föreläsning och insamling 2019

Den 16 juni hade vi en väldig inspirerande föreläsare Lars Seligman, pensionerad läkare, som berättade om föreningen Bombali Health Development och deras verksamhet i Sierra Leone.

Alla donationer har överförts till föreningens 90-konto. Du kan bli månadsgivare och hjälpa föreningen arbeta långsiktigt.

SIMA:s Nouruz fest 1398 (2019)