Allmänna möten 2021

2021-02-04_ Protokoll styrelsemöte

 • Planering inför årsmötet.
 • Diskussion om podcast och digitala lösningar som webbinarier.
 • Styrelsen godkände att ansökan av medlemskap ska prövas innan att det accepteras.
 • Box för non-profit användas som SIMA:s eArkiv. 

2021-02-28_ Årsmöte

 • Verksamhetsberättelse för år 2020.
 • Ekonomisk redovisning för år 2020.
 • Teknisk Rapport för år 2020.
 • Val av ny styrelse och övriga förtroendeposter för 2021–2023. 
 • Diskussion om Vision och marknadsföring. 
 • Styrelsen har beslutat att börja sända podcast. Inköp av podcastutrustning. 
 • SIMA:s första digitala seminarium.

2021-04-25_ Protokoll styrelsemöte

Lista på kommande podcaster och webinarier 

 • Podcast om prostata med Dr. Sohrabpour
 • Podcast om hypertoni, hyperlipidemi och hyperglykemi med Dr. Fatemeh Pourabdollahi – 30 minuters långa avsnitt.
 • Webinar eller podcast om ryggvärk med Dr. Mitra Nadali och Dr. Shadi Ghassemi. 
 • Webinar om undersökningsmetoder av tarmen med Dr. Morteza Shafazand.
 • Webinar med Dr. Mandana Hadjikhani – ”Estetisk tandvård eller kosmetisk tandvård? försköna utan att förstöra!”
 • Webinar om Vägen till legitimation för vårdpersonal utbildade utanför EU.

Styrelsen beslutade att boka två lokaler för SIMA:s Nowruz fest, den 226 e mars 2022, Restaurang Bon Vivant valdes och GTS festvåning ska bokas som reserv.

 

Allmänna möten 2020

2020-01-19_ Protokoll styrelsemöte

 • Förberedelser inför Nouruz fest 2020.
 • Förberedelser inför årsmötet.
 • Styrelsen har beslutat att SIMA inte ska ge råd i frågor kring visum. SIMA kan inte heller rekommendera något företag pga. oro för bedrägeri.
 • Fika med SIMA, Aktiviteten ska planeras en gång per kvartal då minst två valfria styrelsemedlemmar kan vara med.
 • SU Medarbetarkväll med tema glädje.

2020-02-23_ Årsmöte

 • Verksamhetsberättelse för år 2019.
 • Ekonomisk redovisning för år 2019.
 • Verksamhetsplan för år 2020.
 • Val av ny revisor. 
 • Diskussion om Nouruz fest, inställt pga Covid-19. 
 • En ny Facebook sluten grupp har skapats enbart för medlemmar. 
 • SIMA är nu GDPR vänliga och behandling av personuppgifter förklaras tydligare på hemsidan.
 • SIMA har nu öppnat ett konto på Instagram för högre räckvidd.
 • SMTP-modul på hemsidan och installation av Sender Policy Framework Authentication på servernivå.

2020-09-13_-Protokoll-styrelsemöte

 • Diskussion om höstens seminarium, Fika med SIMA, mm
 • Diskussion om samarbete med andra organisationer. 

 

Allmänna möten 2019

2019-02-03_ Årsmöte

 • Ekonomisk redovisning för år 2018.
 • Verksamhetsberättelse för år 2018.
 • Förslag till stadgeändring.
 • Val av ny styrelse och övriga förtroendeposter för 2019-2021.
 • Förberedelser inför Nowruz fest.
 • Högre säkerhetsnivå i hemsidan efter uppdatering av protokoll för datakommunikation, TLS, HSTS.
 • Nya sidor: Integritetspolicy , Medlemskap, ny Medlemsformulär.
 • Roll-Up
 • Migration av webbserver till Amsterdam för bättre Loading Time.

2019-04-07_ Protokoll styrelsemöte

 • Presentation om Nowruz för Travelers club 31/3.
 • Förberedelser inför höstens föreläsning.
 • Sommaraktivitet + insamling.
 • Information om vägen till legitimation för nyinkomna med utländsk examen inom medicin har publicerats på hemsidan.

2019-09-08_ Protokoll styrelsemöte

 • SIMA ska ha en gemensam kalender framtagen specifik för styrelsemedlemmar.
 • Fika med SIMA.
 • Styrelsen har godkänt förslaget att forma en arbetsgrupp med syftet att ta fram idéer till SIMA:s vision.