Söndag, den 16:e juni.

Alla är varmt välkomna till en förmånlig sommaraktivitet med föreläsning och insamling. Eventet är öppet för alla som vill komma!

SIMA bjuder på fika och därför behöver vi veta antal deltagare. Vänligen anmäla dig till evenemanget senast den 14 juni.

Starttid
Samlingstiden är klockan 14:00.

Välkomsttal och information
Klockan 14:30.

Föreläsning
Föreläsaren heter Lars Seligmans, pensionerad läkare, talar om föreningen Bombali Health Development och deras verksamhet i Sierra Leone.

 

Fritidsaktiviteter
Denna gång samlas vi i föreningshuset i Delsjöns koloniområdet. Det finns fotbollsplan intill lokalen där kan man spela fotboll, volleyboll eller badminton. Ni får ta med er boll eller badminton. För barn har vi spelet ”Upp och Hoppa”. Vi bjuder på en lättare förtäring, te och kaffe.

Avslutning 
Klockan 18:00 (om det är fint väder kl. 19:00). 

Små insatser kan kännas som en droppe i havet i en komplex värld, men varje enskild gärning spelar stor roll för den människa man hjälper.

Inträdesavgift: 100/person (gäller vuxna).
Swish-nummer: 123-533 1111.
Mottagare: Swedish Iranian Medical Association.

100% av intäkterna går direkt in i verksamheten till hälsoarbetet i Sierra Leone via föreningen Bombali Health Development. Föreningen har ett s.k. 90-konto.

Vill du hjälpa till men hinner du inte komma, Donera en hundring eller mer till SIMA:s swish nummer.

Tid: söndag, den 16:e juni 2019, kl. 14:00.
Plats: Brudaremossen 5, 416 55 Göteborg.

Varmt välkomna!


Anmälan: senast fredag, den 14:e juni.