Bästa kollegor och landsmän,

Urininkontinens (Ofrivilligt urinläckage) är ett folkhälsoproblem som medför försämrad livskvalitet för individen. I Sverige bedömer man att cirka halv miljon människor lider av någon form av urininkontinens som många inte söker vård för.

Risken att drabbas av inkontinens ökar med åldern och är två till tre gånger vanligare bland kvinnor än bland män fram till 75 årsåldern. Därefter sker en kraftig ökning hos män där risken för urininkontinens blir detsamma som för kvinnor.

Det finns flera typer av urininkontinens och behandlingar varierar med avseende på detta. Många drabbade skäms över besväret och vägrar att söka vård. Det finns hjälp att få och behandlingar som kan förbättra tillståndet för de allra flesta.

Dr. Reza Sohrabpour är kirurg och specialist i urologi med lång erfarenhet i både den offentliga och privata sektorn. Han har nu etablerat sin verksamhet på Cityurologen och har slutit ett samverkansavtal med Västra Götalandsregionen.

Tid: söndag, den 7:e april, Kl. 15:00-17:00
Plats: GTS Konferens, Våning 4, Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg

Föredraget är på svenska.
Deltagandet är kostnadsfritt och ingen föranmälan behövs.
Vi bjuder på te och kaffe samt lättare tilltugg.

Varmt välkommen!