Bästa kollegor och landsmän,

Dr. Mitra Nadali kommer att hålla en intressant föreläsning om Gikt och dess patofysiologi, riskfaktorer och behandlingar.

Dr. Mitra Nadali är specialist läkare inom reumatologi och verksam vid Sahlgrenska universitetssjukhus sedan 2006.

Gikt är en akut inflammation som beror på att kristaller av urinsyra samlas i och runt en led. Gikt är ett relativt vanligt tillstånd där upp till 3 % av befolkningen drabbas någon gång under livet. Incidensen är i ökande. Gikt behandlas i första hand via distriktsläkarna och i komplicerade fall via reumatologer. I vissa fall kan det vara en utmaning både för patienten och läkaren att stoppa inflammationen. Syftet med denna föreläsning är att öka den allmänna kunskapen om sjukdomen och möjligheter för utredningar och behandlingar.

Tid: Söndag den 20e november 2016, Kl. 15:00 till 17:00.
Plats: Erik Dahlbergsgatan 9