Bästa kollegor och landsmän,

Diabetes mellitus är en folksjukdom med cirka 400 000 drabbade i Sverige. Det är ett samlingsnamn för tillstånd med förhöjda blodsockervärden. Sjukdomen har både mikro- och makrovaskulära komplikationer såsom njursvikt, blindhet, neuropati, hjärtsjukdom, stroke, fotsår mm.

Dr. Sara Bahreini är AT- läkare på Sahlgrenska universitetssjukhus med specialintresse inom Internmedicin.

Dr. Saideh Farspour är specialist i allmänmedicin, jobbar på Närhälsan Masthugget vårdcentral.

Dr. Mehrnoush Aroush är ST- läkare i internmedicin, Kungälvs sjukhus med specialintresse inom strokevård samt palliativvård.

Tid: Söndag, den 28:e okt, Kl. 15:00-17:00
Plats: GTS Konferens, Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg

Deltagandet är kostnadsfritt och ingen föranmälan behövs.
Varmt välkommen!