Bästa kollegor och landsmän,

”Idag befinner sig 28 miljoner barn på flykt i världen. Det är betydligt fler än för bara några år sedan och den högsta siffran sedan andra världskriget. De barn som är på flykt tvingas ofta hoppa av skolan och många måste istället arbeta. De förlorar sin trygghet, får sämre sjukvård och utsätts för hot och olika slags farorUnder 2015 kom det 70 000 barn till Sverige för att söka asyl.”  Källa; unicef.se

Dr. Vesta Alikhani är ST läkare inom Barnmedicin på Angereds Närsjukhus med ett specialintresse inom flyktingbarns hälsa. Hon har jobbat drygt 10 år ideellt med papperslösas tillgång till vård framförallt inom organisationen Rosengrenskas stiftelse där hon är styrelsemedlem sedan flera år tillbaka. 

Vesta kommer att hålla en intressant föreläsning om hälsa hos barn på flykt och delar med sig av sin mångåriga erfarenhet kring detta.

Deltagandet är kostnadsfritt och ingen föranmälan behövs.
Varmt välkommen!

Tid: Söndag, den 3:e dec 2017, Kl. 15:00
Plats: Erik Dahlbergsgatan 9