Bästa kollegor och landsmän,

Dr. Hadi Valadi kommer att hålla en intressant föreläsning om exosomer och dess möjliga användningar inom olika medicinska behandlingar, bland annat cancer.

Han är i grunden molekylärbiolog. November 2003 disputerade han vid Chalmers Tekniska högskolan och fem år senare startade sin egen forskarprofil på avd. för reumatologi och inflammations forskning, inst medicin, Göteborgs Universitet.

Hans största forskningsintresse rör sig om exosome-vesiklar (nano-stora strukturer som produceras av de flesta celler i kroppen) som innehåller genetiskt material (olika typer av RNA). Dessa vesiklar transporterar vissa specifika RNA-molekyler mellan celler samt organ. Nu försöker Dr. Hadi Valadi och hans grupp utreda hur specifikt RNA-molekyler förpackas i exosomer samt hur dessa vesiklar kan användas inom medicinsk behandlingar av så kallade mono-genetiska sjukdomar, t.ex. blödarsjuka, Huntington (neurologisk sjukdom), Blodbrist (EPO) och Cystisk fibros (CF-genen).

Varmt välkommen!

Tid: Söndag, den 30:e april, Kl. 15:00
Plats: Erik Dahlbergsgatan 9