Förnya ditt medlemskap

En förening bygger på medlemmarnas engagemang och intresse. Medlemmarnas engagemang och aktiva deltagande har stor betydelse för att utveckla föreningens verksamhet. Ditt medlemskap är viktigt för att vi ska kunna fortsätta vara stark. Vi vill passa på tacka alla som har bidragit på olika sätt till föreningens arbete.

  • OBS! Det gäller bara dig som är redan medlem i SIMA.
  • Medlemskapet löper per kalenderår.
  • Blir du medlem efter den 1 november gäller medlemskapet även nästkommande kalenderår.

I) Ordinarie medlemskap
Den som har fyllt 18 år, är yrkesverksam inom medicin, biomedicin, tandvård eller hälsovetenskap och bosatt i Sverige.
Medlemsavgiften är 300 kr/kalenderår.

II) Pensionärsmedlemskap
Den som har varit yrkesverksam inom medicin, biomedicin, tandvård eller hälsovetenskap och bosatt i Sverige.
Medlemsavgiften är 150 kr/kalenderår.

III) Studentmedlemskap
Den som har fyllt 18 år, studerar inom medicin, biomedicin, tandvård eller hälsovetenskap och bosatt i Sverige.
Medlemsavgiften är 150 kr/kalenderår.

IV) Stödmedlemskap
Den som studerar eller är yrkesverksam i annat än ovan nämnda kan bli stödmedlem och ta del av aktiviteter som SIMA arrangerar, samt deltaga i föreningens årsmöte men har ej rösträtt.
Medlemsavgiften är 200 kr/kalenderår.

 


 

Medlemsavgiften kan betalas via:
Swish till 1235331111 eller PlusGiro till 214054-9.

Mottagare: Swedish Iranian Medical Association.
Skriv ditt Fullständigt Namn i text till mottagare vid betalning.

 


 

Vad händer om jag inte betalar medlemsavgiften?

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen genom att skicka ett mejl till e-postadress info[at]simagroup.org och meddela om sin önskan att utträda ur föreningen. Du kan till och med ange om medlemskapet ska upphöras omedelbart eller vid en viss tidpunkt (t.ex. slutet av kalenderåret).

Om medlem inte begär utträde utan istället slutar betala medlemsavgiften trots påminnelse, får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

 


 

Frågor?

Du kan alltid nå oss via mejlet info-at-simagroup.org vid eventuella frågor eller om du behöver göra ändringar exempelvis ändra din e-postadress.