Förnya ditt medlemskap

OBS! Det gäller bara dig som är redan medlem i SIMA.

En förening bygger på medlemmarnas engagemang och intresse. Medlemmarnas engagemang och aktiva deltagande har stor betydelse för att utveckla föreningens verksamhet. Ditt medlemskap är viktigt för att vi ska kunna fortsätta vara stark. Vi vill passa på tacka alla som har bidragit på olika sätt till föreningens arbete.

Medlemskapet löper per kalenderår. Blir du medlem efter den 1 november gäller medlemskapet även nästkommande kalenderår.
 
I) Ordinarie medlemskap: 300 kr / kalenderår

II) Pensionärsmedlemskap: 150 kr / kalenderår

III) Studentmedlemskap: 150 kr / kalenderår

IV) Stödmedlemskap: 200 kr / kalenderår
 


 

Medlemsavgiften kan betalas via:
Swish till 1235331111 eller PlusGiro till 214054-9.

Mottagare: Swedish Iranian Medical Association.
Skriv ditt Fullständigt Namn i text till mottagare vid betalning.

 


 

Vad händer om jag inte betalar medlemsavgiften?

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen genom att skicka ett mejl till e-postadress info[at]simagroup.org och meddela om sin önskan att utträda ur föreningen. Du kan till och med ange om medlemskapet ska upphöras omedelbart eller vid en viss tidpunkt (t.ex. slutet av kalenderåret).

Om medlem inte begär utträde utan istället slutar betala medlemsavgiften trots påminnelse, får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

 


 

Frågor?

Du kan alltid nå oss via mejlet info-at-simagroup.org vid eventuella frågor eller om du behöver göra ändringar exempelvis ändra din e-postadress.