انجمن علوم پزشکی ايرانيان مقيم سوئد

انجمن علوم پزشکی ايرانيان مقيم سوئد، سیما، پس از تشكيل هسته فكری اوليه در سال ۱۹۹۹ در شهر گوتنبرگ کشور سوئد پایه گذاری شد. انجمن سیما یک سازمان غیرانتفاعی بدون وابستگی به هر نوع خط مشی سياسی است و فعاليت آن در راه تبادلات علمی - پزشکی و تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش پزشکی است.

ارکان انجمن شامل مجمع عمومی، هیات مدیره با هفت عضو و دو بازرس است. بودجه انجمن از طریق درآمدهای عضویت تأمین می شود.

از اهداف انجمن سیما برگزاری سمینارهای علمی و برنامه های اجتماعی فرهنگی است. بدین وسیله تلاش می شود فضایی دوستانه برای تبادل دانش و تجربه، آشنايی بيشتر اعضا با يکديگر و با دانشجويان در حال تحصيل در سوئد فراهم شود.

کار به عنوان پزشک در سوئد

درخواست پذیرش، زبان سوئدی، راههای رسیدن به مجوز پزشکی

در فیس بوک به ما بپیوندید