جامعه علوم پزشکی ايرانيان مقيم سوئد

جامعه علوم پزشکی ايرانيان مقيم سوئد، جامعه ای است بدون وابستگی به هر نوع خط مشی سياسی و فعاليت آن در راه تبادلات علمی، پزشکی و تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش پزشکی است.

از اهداف سیما برگزاری جلسات و گردهمائی برای آشنايی بيشتر اعضا با يکديگر و با دانشجويان در حال تحصيل از طريق همايش های علمی و فرهنگی است.

کار به عنوان پزشک در سوئد

درخواست پذیرش، زبان سوئدی، راههای رسیدن به مجوز پزشکی

عضو سیما شوید و در برنامه ها و سمینارهای ما شرکت کنید

فرم عضویت
فرم عضویت

در فیس بوک به ما بپیوندید

اشتراک در خبرنامه سیما

خبرنامه به زبان سويدی ارسال میشود